F I L M S T U D I E S . I R
اطلاعات بیشتر / ثبت نام

روایت‌شناسی فیلم با دکتر امیرعلی نجومیان یکشنبه ها از ۱۸ تا ۲۰ شروع از ۱۲ بهمن شرح درس: روایت بازنماییِ زبانیِ (کلامی، تصویری، صوتی، یا زبانی دیگر) مجموعه‌ای از رویدادهاست که به ترتیبِ زمانی ویژه‌ای و نقطه‌نظرِ خاصی چیده شده‌اند و درون جهانی (مکانی) فرضی با شخصیت‌های انسانی (یا شبه انسانی) با کنش‌های کم‌وبیش هدفمندی

اطلاعات بیشتر / ثبت‌نام

مطالعات فرهنگی نور، زمان و سینما با دکتر حامد طاهری‌کیا چهارشنبه‌ها ۱۶ تا ۱۸ از ۸ بهمن طرح درس: مطالعات فرهنگی، نور، زمان، و سینما همواره آنچه در برابر ماست در تاریکی به سر می‌برد و فقط به کارگیری نیروی تخیل امکان اندیشیدن دربارۀ آن را بوجود می‌آورد. همچنین، آنچه در زمان اکنون در جریان

اطلاعات بیشتر / ثبت‌نام

  مسئله‌یابی برای پژوهش سینمایی با دکتر رامتین شهبازی یکشنبه‌ها ۱۶ تا ۱۸ شروع از ۵ بهمن طرح درس: مسئله یابی برای پژوهش سینمایی در فرایند پیشنهاد نویسی برای یک پژوهش مهمترین نکته ای که توجه را به خود جلب می کند، تفاوت «موضوع» با «مسئله» است. موضوع پیشنهادی است که ذهن مخاطب یک متن

اطلاعات بیشتر / ثبت‌نام

فیلم و فلسفه: رویه‌ها و امکان‌ها با دکتر مازیار اسلامی چهارشنبه‌ها از ۱۸ تا ۲۰ شروع از ۸ بهمن طرح درس: هدف از این مجموعه درسگفتارها طرح مبانی پیوند فیلم و فلسفه در سطوح مختلف است.رویکردهای مختلف و متضاد در نگاه فلسفه به سینما،بخصوص در دو دهه اخیر،سبب ساز تعابیر و مفاهیمی گاه کاذب شده

آخرین نوشته ها

حق کپی رایت محفوظ است .© ۲۰۲۰

موسسه خوانش و آکادمی بین‌المللی علم