F I L M S T U D I E S . I R

سمینار آنلاین

فیلم‌جستار چگونه می‌اندیشد؟
با محمدرضا فرزاد

پنجشنبه ۲۵ شهریور از ساعت ۱۶

با امکان بازبینی جلسه ضبط شده در روز و ساعت دلخواه به مدت یک هفته از زمان برگزاری

با امکان درخواست گواهی شرکت در سمینار با هزینه مجزا

این سمینار برای دانش‌پژوهان مدرسه مطالعات فیلم در ترم سوم رایگان است

سایر علاقه‌مندان:

ثبت‌نام

حق کپی رایت محفوظ است .© ۲۰۲۰

موسسه خوانش و آکادمی بین‌المللی علم